కమ్యూనిటీ హాల్ గురించి

రోడ్డు మార్గం:   నందిగామ (కృష్ణా జిల్లా) నుండి బస్సు మరియు ఆటో ద్వారా  కాకరవాయి చేరుకోవచ్చు. మధిర (ఖమ్మం జిల్లా) నుండి బస్సు మరియు ఆటో ద్వారా  కాకరవాయి చేరుకోవచ్చు
రైలు మార్గం: మధిర (ఖమ్మం జిల్లా) రైల్వే స్టేషన్లో దిగి అక్కడినుండి బస్సు మరియు ఆటో ద్వారా  కాకరవాయి  చేరుకోవచ్చు.  read more

Facilities

 • Free Parking
 • Power backup
 • projector
 • microphone
 • stage
 • i nternet & wi-fi
 • sound system
 • attractive physical environment
 • tables & chairs
 • catering requirements
 • onsite kitchen
 • professionalized service
 • room service
 • open outdoor seating
 • fire crackers allowed

Photo Gallery

Previous picture Next picture Close gallery